METODOA HEZKUNTZA AIRE ZABALEAN

Natura
ikasgela gisa
erabiltzea


Inurrin bi zutabetan oinarritzen gara, Haurrarekiko errespetua eta jolas askea naturan.

Naturarekin kontaktuan egoteko bizi-beharra.

Harreman zuzena eta egunerokoa sustatzen dugu naturarekin, bere aberastasunak modu autonomoan ezagutuz, haurren garapen osorako.

Haur Hezkuntzaren eredua Aire Libreko eredura eta indarrean dagoen legedian ezarritako curriculumaren baldintzetara egokitzen dugu, ereduaren oinarri pedagogikoei eutsiz.

Gure proiektua gauzatzeko, helburu orokorrak, espezifikoak eta talde-onurak gehitzen ditugu.

1HELBURU OROKORRAK
1.1 - Ikasleen garapen integrala lortzen laguntzea, ingurune naturalarekin harreman zuzena eta sistematikoa izanda eta ingurune horretan dauden baliabide didaktikoak erabilita.

1.2 - Elkarrekiko eta ingurumenarekiko errespetuaren zaintzaren eta estimuaren balioetan herritarrak prestatzea.

1.3 - Ikaslea Montessoriar ikuspegiari jarraituz prestatzea.

1.4 - Haur guztiek ikasteko duten interesa handitzea.

1.5 - Haurren independentzia eta autonomia handiagoa lortzea.

1.6 - Irakurketa eta idazketaren ikaskuntzan haurra ikaskuntzaren subjetu aktibo izan daitekela erakustea.

1.7 - Zentzumenen estimulazioa bitarteko nagusi gisa erabiliz heztea.

1.8 - Giro naturalagoa eta lankidetzakoa sortzea.

1.9 - Inguruko izaki bizidunak zaintzeak duen garrantziaz ikasleak kontzientziatzea eta gaitzea.

1.10 - Haurrek inguruko landarearekiko interesa izan dezaten eta zentzumenak erabiliz haien ezaugarri batzuk ezagutu ditzaten lortzea.
2 HELBURU ESPEZIFIKOAK
2.1 - 3 eta 6 urte bitarteko ikasgelarako haur-hezkuntzako curriculuma natura-inguruan garatzea, natura-inguruneko materialen eta baliabideen bidez.

2.2 - Eskolaren ingurune natural hurbilean eta orokorrean ingurune naturalean, modu espezifikoan, erraz aurkitu, ezagutu eta maneiatzea.

2.3 - Jarduerez, zuzeneko esperientziez eta aire zabalean egindako egonaldiez gozatzea.

2.4 - Naturan jolasteko eta ondo pasatzeko gai izatea modu ez-gidatu batean.
3TALDE ONURAK
Baso Eskoletako taldeak eskola tradizionaletakoak baino murritzagoak dira. Naturan Hezteko Elkartearen (Edna 2021) arabera, ratioa 8 txiki dira gida bakoitzeko, eta Haur Hezkuntzako txikientzat pentsatuta daude (3 urtetik 6ra).

Dimentsio horietako talde batekin, komunikazioa arinagoa da, txikien arteko loturak gehiago indartzen dira, eta gidari-papera betetzen duen pertsonak modu indibidualizatuagoan erantzun diezaieke, haien garapen ebolutibora eta kognitibora hobeto egokituz eta ingurunea segurua izan dadin saiatuz. 

Bestalde, aniztasuna Baso Eskoletan asko baloratzen den faktorea da. Adinen arteko nahasketa balio erantsia da, adinekoek txikiagoak direnei azaltzen baitiete (horrek ikasitakoa indartzea eragiten du), eta adinekoak adibidetzat eta ikasteko motibaziotzat hartzen dituzte.

"Ikasgelako" aniztasuna aukera bikaina da gure txikiak egungo gizarterako prestatzeko; izan ere, eguneroko bizitzan eta lan-munduan desberdinak diren pertsonak aurkituko dituzte, eta normaltasunez nola moldatu jakingo dute.

3 urtetik 6 urtera bitarteko etapa, Inurrin haurrek elkarrekin bizi ohi duten denbora konkretuki, erabakigarria da pertsona baten garapenean; hiru urte hauetan aldaketa asko gertatzen dira, bai maila indibidualean bai sozialean, emozio berriak agertzen dira eta mimo eta arreta osoa merezi duten etapa desberdinak bizi dituzte.


Gure ratio murriztuak (heldu bat 7 haurrentzako) aukera ematen digu haur bakoitza pertsona bakartzat sakon ezagutzeko, bere konplexutasun osoan ulertzeko, haien bizipen-motxilarekin, prozesu eta erritmo guztiz berdingabeekin.

Modu horretan, bakarrik, eman dezakegu haurrek etapa honetan benetan behar duten laguntza, eta beraiek izateko duten askatasunaren adierazpena bermatu.

Inurrin ahaleginak egiten ditugu haurrak erabat gara daitezen, ezarritako mugarik gabe, presarik gabe. Haurrak errespetatuak sentitzen diren, autoestimua indartzen duten eta gaitasunak motibazioz garatzen dituzten giroa sortzen dugu.
Hizkuntzak Inurrin

Haurtzaroan hizkuntza desberdinetan komunikatzeak duen garrantzia

Haur eskola hirueleduna, euskara-ingelesa-gaztelania, , 3-6 urte bitarteko haurrentzat.

Euskara

Haurrekin, hezitzaileekin eta familia gehienekin erabiltzen den hizkuntza da

Ingelesa

Ingeleseko eskolak, irakasle kualifikatu eta tituludunekin. Haurrei hizkuntza ikasteko aukera ematen die, eskola ludikoen planteamenduarekin ondo pasatuz. Horrela, txikienak ingelesera hurbiltzea lortzen dugu, modu natural, espontaneo eta dibertigarrian.

Gaztelania

Ipuin, abesti eta eguneko une zehatz batzuetan erabiltzen da.

Txostenak

Dokumentazioak
txikien esperientzien berri
ematen die familiei

Irakasleei aukera ematen die haurrak hobeto ulertzeko,
beren lana ebaluatzeko eta gainerako hezitzaileen artean partekatzeko.
JARRI HARREMANETAN GUREKIN

Interesaturik?
Ilusioa eta kalitatezko konpromisoa.